ЗАКУП ПРОСТОРА
закуп за 3 сата - понедељак - четвртак 12.000,00
закуп за 3 сата - петак - недеља 14.000,00
пакет 1 30.000,00
пакет 2 27.000,00
пакет 3 23.000,00
пакет 4 32.000,00
пакет лукс 35.000,00
играње у играоници 1 сат 100,00